English   |   Anasayfa
SUSHICO WEB SİTESİ, MOBİL UYGULAMALAR KULLANIM ŞARTLARI VE KİŞİSEL VERİ BİLGİLENDİRME FORMU


Web sitemize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Hatırlatmak isteriz ki; web sitemize erişerek bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

1. Hizmetin Tanımı
www.sushico.com.tr, siteye erişerek üyelik işlemlerini tamamlayan kişilere Internet üzerinden yemek siparişi verme imkânı ve usulüne uygun verilen sipariş üzerine paket servis hizmeti sağlayan bir web sitesidir.

2. Üyelik İşlemleri
www.sushico.com.tr’nin sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek için üyelik zorunludur. Üyelik için siteye erişen kullanıcı bir e-posta adresini “kullanıcı adı” olarak tanımlar ve bir 'şifre' belirler. Kullanıcı adı (e-posta adresi) üyeye özel olup, aynı kullanıcı adı (e-posta adresi) aynı anda birden fazla farklı üyeye verilmez.

“Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinen bir bilgidir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. www.sushico.com.tr şifre kullanımından doğacak sorunlardan kesinlikle sorumlu değildir.

www.sushico.com.tr kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü kişi veya şirketlerle paylaşmaz veya üçüncü kişiler adına e-posta gönderimi yapmaz.

3. Ürün Teslimatı
www.sushico.com.tr tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri siparişinde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

4. Üyenin Yükümlülükleri
Üye;
a. www.sushico.com.tr web sitesinde yer alan kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
b. “Kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
c. Mal teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
d. www.sushico.com.tr tarafından verilen hizmetlerin ve kullanılan yazılımların telif hakkının www.sushico.com.tr’ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde kopyalayamayacağını, çoğaltıp, dağıtmayacağını,
e. www.sushico.com.tr kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya malzemenin tamamının kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, hizmetin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı www.sushico.com.tr’den tazminat talep etmemeyi,
f. www.sushico.com.tr’den izin almadan www.sushico.com.tr hizmetlerini ticari amaç ya da reklâm amacıyla kullanmamayı,
g. www.sushico.com.tr hizmetlerinden faydalandığı esnada www.sushico.com.tr ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve www.sushico.com.tr’nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
h. www.sushico.com.tr’de sunulan hizmetlere www.sushico.com.tr tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda www.sushico.com.tr’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
i. Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
j. www.sushico.com.tr sistemine veya diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
k. www.sushico.com.tr’nin dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, işbu şartlara aykırı davranış halinde www.sushico.com.tr’nin gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

5. www.sushico.com.tr’nin yetkileri
a. www.sushico.com.tr’nin satışları, o anda geçerli olan menülerinin mevcudiyetiyle sınırlıdır. www.sushico.com.tr ilgili restoranda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesi www.sushico.com.tr ürünlerin stokta bulunduğunu taahhüt ettiği manasına gelmez.
b. www.sushico.com.tr satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini her zaman, önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde www.sushico.com.tr bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
c. www.sushico.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
d. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.sushico.com.tr’nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir ön bildirim yükümlülüğü veya bundan dolayı bir sorumluluğu olmayacaktır.
e. Kullanıcıların ve üyelerin www.sushico.com.tr üzerinden verecekleri bilgiler aynı zamanda Web Sitesi’nin kullanımını geliştirmek, üyelerle iletişim sağlanması, şirket içi gereksinimler için ve hukuki açıdan gerekli olduğu durumlarda www.sushico.com.tr tarafından kullanılabilecektir. Bu bilgiler, www.sushico.com.tr çalışanlarıyla veya üçüncü kişilerle üyenin siparişinin iletilme aşamalarından herhangi birinde paylaşılabilir ya da üyenin Web Sitesi’ni kullanımının analizinde ve desteğinde kullanılabilir.
f. Aksi üye tarafından talep edilmediği takdirde www.sushico.com.tr verdiği hizmetin kalitesini ve üyelerinin memnuniyetini arttırmak amacıyla üyelerine ürünleri, hizmetleri, indirimleri, promosyon ve kampanyaları hakkında kısa mesaj (SMS) veya e-posta yoluyla duyurular gönderebilir.
g. www.sushico.com.tr ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
h. www.sushico.com.tr üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. www.sushico.com.tr ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.
i. Kullanıcı adı ve şifresi www.sushico.com.tr tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. www.sushico.com.tr, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
j. www.sushico.com.tr kendi ürettiği veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
k. SushiCo Puan uygulaması;
- 1 SushiCo Puan = 1 TL'dir.
- Verdiğiniz her online siparişte sipariş tutarınızın güncel kampanya oranında SushiCo puan kazanırsınız.
- Fırsat kodları kullanılarak yapılan siparişlerde SushiCo Puan kazanılamaz.
- Düzenlediğimiz yarışmalarda ayrıca SushiCo puan kazanabilirsiniz.
- Kazandığınız SushiCo puanlarını bir sonraki siparişinizde kullanabilirsiniz.
- SushiCo puan uygulaması sadece www.sushico.com.tr üzerinden vereceğiniz siparişlerde geçerlidir. Restoran servisinde veya 444 Suşi (444 7874) Çağrı Merkezi Sipariş Hattımızdan vereceğiniz paket siparişinizde geçerli değildir.
- SushiCo puan karşılığında ücretsiz alınan ürünlerden tekrar SushiCo puan kazanılamaz.
- Bir yıl boyunca sipariş verilmemiş ise kazandığınız SushiCo Puan'lar sıfırlanacaktır.
- SushiCo önceden ilan etmeksizin online sipariş kampanyalarını bitirme ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması:
Üyeler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

7. www.sushico.com.tr kayıtlarının geçerliliği
Üyeler bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda www.sushico.com.tr’nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde hükmü anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Fesih
www.sushico.com.tr dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

9. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10. Yürürlük
Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, üye olarak sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

KİŞİSEL VERİ BİLGİLENDİRME FORMU

“Bu bildiride BNS Gıda ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’nin (“biz”) (“SushiCo”) sizden satışlar, özel teklifler, indirimler, kampanyalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerinizin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve herhangi diğer yürürlükte olan veri koruma mevzuatına uygun olarak işlenecek, toplanacak, kullanılacak, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.

Biz SushiCo, SushiCo’un kurumsal ve Franchise şubeleri, sizin isminiz, soy isminiz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, açık adresiniz, e-postanız, telefon numaralarınız, internet servis sağlayıcınızın adı, internet protokol (IP) adresiniz, www.sushico.com.tr sitemize eriştiğiniz tarih ve saat, sitemizde bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmanızı sağlayan web sitesinin internet adresi hakkında bilgi toplayacağız.

Kişisel verilerinizi ana şirketimiz BNS Gıda ve Turizm Hizmetleri A.Ş., üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız, (“Netdirekt A.Ş., Hemen Yolda, Neurodis Yazılım Bilişim Danışmanlık A.Ş., Turk.net, ROP, DONE Communication & Information System, Callpex Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.) ve Attara Web Solutions dahil olmak üzere iş ortaklarımız ve bulut hizmeti sağlayıcılarımız ile aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşacağız. Biz SushiCo; SushiCo’un kurumsal ve Franchise şubeleri verilerinizi yalnızca:
satışlar, sadakat programları, özel teklifler, indirimler kampanyalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama ve sistem desteği, yazılım geliştirme amaçlarıyla kullanacağız ve saklayacağız.

Biz, verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine, sehven kayıp, imha veya yok edilmesine karşı korunmasını sağlamak ve verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla; tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacağız. Bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamalarımızda sistemlerimize yapılacak yetkisiz erişimi önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve sistemleri düzenli olarak denetlemekteyiz. Verilerinize erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşme tarafları, aracılar ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutuyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:
• Kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
• Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
• Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Sizin hakkınızda topladığımız kişisel verilerinize ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için lütfen bize sushico@sushico.com.tr adresinden ulaşın.